Formulari de cerca

Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet
L'Ajuntament de Carlet compta amb un Portal de Transparència, mitjançant el qual la ciutadania pot conéixer la informació pública municipal.

A través d'esta plataforma, l’ajuntament publica els continguts que es preveuen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat Valenciana, i a la Ordenança Municipal Reguladora de la Transparència i el Govern Obert de l'Ajuntament de Carlet

Objectius que es persegueixen

- Fomentar un govern obert i transparent a la ciutat.

- Fer efectiu el dret de la ciutadania a la informació pública i política de caràcter municipal.
 
- Complir amb les obligacions jurídiques que preveu la legislació vigent en matèria de transparència i accés a la informació pública.
 
Àrees de informació
 
- Institucional
- Normativa
- Econòmica
- Ajudes i Subvencions
- Patrimoni
- Contractació
- Informació i atenció a la Ciutadania
 
Clic al botó per accedir al Portal de Transparència:
 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es