Formulari de cerca

26/04/2021
L’Ajuntament de Carlet s’adhereix al programa Targeta Solidària
La Caixa Popular i l’Ajuntament carletí firmen un conveni per tal d’implantar un sistema de pagament d’ajudes i subvencions municipals de forma electrònica.

La firma del conveni es realitzà a l’Ajuntament de Carlet el passat divendres 23 d’abril, entre l’alcaldessa, M. Josep Ortega, i Albert Andrés, director de l’oficina de Caixa Popular de Carlet.

L’objectiu del conveni és crear un sistema de targetes de prepagament recarregables en les quals l’Ajuntament podrà carregar les ajudes d'emergència social, dins d’un marc d’iniciatives que afavoreixen la millora i el desenvolupament de Carlet, tal com han destacat els firmants.

L’Ajuntament de Carlet obrirà un compte exclusiu per a l’execució d’este conveni a l’oficina de Caixa Popular de la ciutat, on farà el depòsit de les subvencions, ajudes o aportacions monetàries, i remetrà a les persones sol·licitants que reunisquen els requisits una targeta al seu nom amb 0 € de saldo, que es carregarà en el mateix moment de la concessió. La targeta es recarregarà segons les quanties i els períodes aprovats, i podrà utilitzar-se a qualsevol comerç.

La duració del conveni tindrà una vigència d’un any, després del qual ambdues parts faran una avaluació per tal de prorrogar-lo. A més, es crearà una comissió mixta de seguiment, integrada per un representant de cada organisme, per tal de revisar-ne el funcionament i aportar idees amb l’objectiu de millorar els procediments.

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es