Formulari de cerca

24/07/2020
L’Ajuntament de Carlet enceta un pla de millora dels centres escolars públics
A hores d’ara, a les aules del CEIP Sant Bernat, no es pinta als quaderns sinó a les parets. Aprofitant el període estival, l’Ajuntament de Carlet ha contractat una empresa per a realitzar tasques de pintura al centre escolar.

Durant este mes , es pintara l’interior del pavelló central del col·legi, responent així a una llarga reivindicació de la comunitat escolar. Una millora que estarà a punt per a encetar este nou curs i que afectarà tant als corredors, escales i les aules de les tres plantes de l’edifici.

La intervenció a més compta amb la participació de la comunitat escolar. Des de la Regidoria d’educació s’ha intentat implicar el centre i per això l’elecció dels colors ha comptat no sols amb el vist i plau del claustre de professors, sinó que s’ha fet una elecció des del punt de vista de la inclusió i accessibilitat. D’esta manera el professorat especialitzat ha orientat en l’elecció de colors diversos per a cada planta que identifique cicles educatius. Així els corredors es pintaran amb tonalitats clares de lila, blau i verd, mentre que les aules es pintaran de gris clar. La regidora d’educació, Carla Cebrián, explica que « en una escola, tot educa, fins i tot el color de les parets en les quals l’alumnat passa moltes hores al dia, i precisament per això les decisions s’han pres de manera consensuada amb la comunitat escolar i amb una orientació educativa i inclusiva.»

Els treballs de pintura han suposat una inversió de 46.000 euros i suposen l’inici d’un pla de millora de les escoles públiques, que gestionen de manera coordinada la Regidoria d’Educació i la Regidoria d’Edificis municipals, que gestiona Jonathan Martínez, a la fi de detectar necessitats i prioritzar millores en edificis públics. Estes obres complementaran les inversions del pla Edificant que afectaran els centres escolars de primària i infantil i que s’encetaran ja el pròxim curs . Cebrián destaca que « a més de les inversions en noves infraestructures que ens arriben des de la Conselleria, des de l’Ajuntament s’està fent un esforç per les xicotetes millores que també són necessàries per a millorar el dia a dia de les nostres centres.».

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es