Formulari de cerca

28/04/2021
Carlet aprova ajudes per valor de 115.488,98 € dins del Pla Resistir
L’import total de les Ajudes Parèntesi ascendia a més de 311.000 €, per la qual cosa ja s’està treballant en una segona convocatòria

L’Ajuntament de Carlet ha aprovat la concessió directa de les Ajudes Parèntesi, incloses en el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, per tal de pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària, per un import de 115.448,98 €.

A la convocatòria d’aquestes ajudes, destinades als sectors més afectats per la crisi i que comptaven amb una partida pressupostària inicial de 311.195 € (dels quals la Generalitat n’aportava 194.498,88, la Diputació 70.118,75 i l’Ajuntament de Carlet 46.679,25) s’havien presentat un total de 72 sol·licituds, de les quals sols han resultat beneficiàries 51. La major part de les denegacions s’han produït perquè els sol·licitants no complien el requisit de tindre el domicili fiscal a Carlet.

A la fi, l’import total de les ajudes ha ascendit a 115.488,98 €, amb una quantitat màxima per autònom o microempresa de 2.000 €, que s’incrementarà en 200 € per cada treballador que tinguen contractat i 200 € més per autònom col·laborador. Les ajudes seran ingressades per transferència bancària als 51 beneficiaris en els propers dies.

Tenint en compte la partida pressupostària de la qual es partia, i de la qual no s’ha cobert ni el 50 %, el regidor de Comerç explica que «ja s’està treballant en les bases d’una segona convocatòria, que obrirà la porta a nous CNAE i es tractarà de concedir les ajudes a aquelles empreses i autònoms què han vist rebutjada la seua sol·licitud per no coincidir el domicili fiscal amb el de l’activitat».

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es