Formulari de cerca

  • Imagen
XVI Concurs de Betlems i Arbres de Nadal (2015)

La Junta de Govern Local en sessió de 23 de novembre ha aprovat les bases que han de regir el XVI Concurs de Betlems i Arbres de Nadal 2015.

CONDICIONS

Al concurs podran participar tots els veïns o entitats que munten un betlem o un arbre de Nadal en un domicili de Carlet, amb tècnica lliure, i sempre que compten, almenys, amb les figures del Naixement i dels Reis Mags i unes dimensions de tauler superior a 1'50 metres de llarg. En el cas dels arbres, mínim 1,20 metres d'alçària.

INSCRIPCIONS

La sol·licitud de participació en el concurs es presentarà en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet des del dia 1 fins al dia 11 de desembre (ambdós inclosos).

VISITA DEL JURAT ALS BETLEMS I ARBRES INSCRITS

El jurat, finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de participació, efectuarà la visita als betlems inscrits el dia 15 o 16 de desembre a partir de les 17.30 hores, i alçarà l'oportuna acta en què propose l'adjudicació dels premis.

JURAT

El jurat estarà format per:

· Alcaldessa o regidor en qui delegue

· Regidor de Cultura popular i Festes

· President de la Fundació Caixa Carlet o persona en qui delegue

· Betlemista

· Artista plàstic

PREMIS

Betlems                                             Import

1r premi                                     250’00 €

2n premi                                    150’00 €

3r premi                                     100’00 €

 

Arbres                                               Import

1r premi                                    200’00 €

2n premi                                   100’00 €

 

La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública el 23 de desembre de 2015, a les 20.30 h al Teatre Giner, durant el Concert de Nadal de la Coral Polifònica Ciutat de Carlet.

La participació en el concurs suposa l'acceptació total de les presents bases, així com les decisions del jurat, i podrà quedar exclòs tot aquell participant que les incomplisca.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es