Formulari de cerca

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Què és la violència de gènere?

L'Organització Mundial de la Salut definix la violència com: "l'ús de la força física o el poder contra un mateix, cap a una altra persona, grups o comunitats, que té com a conseqüència la possibilitat d'aparició de lesions de tipus físic, danys psicològics, alteracions del desenvolupament, abandó i inclús la mort".

Es distingixen 3 tipus de violència:  

1.- Violència contra la dona: les Nacions Unides definixen esta violència com "qualsevol acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tinga o puga tindre com resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produïxen en la vida pública com en la vida privada".

 2.- Violència familiar (domèstica), definida com els maltractaments o agressions físiques, psicològiques, sexuals o d'una altra índole, practicats per persones del medi familiar i dirigides, generalment, als membres més vulnerables: xiquets i xiquetes, dones i persones majors.

 3.- Violència de gènere: la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en l'article 1r, la definix com "la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens sobre les dones, s'exercix sobre estes per part dels que siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, inclús sense convivència".  


  Les característiques principals de la violència de gènere són:
  • La víctima és una dona i l'agressor un home
  • L'agressor és la parella o exparella de la víctima, hagen viscut junts o no
  • És conseqüència de les relacions de poder dins de la parella

 

RECURSOS

Recursos d'àmbit nacional

Telèfons

TELÈFON DE EMERGÈNCIES 112
POLICIA NACIONAL

091

www.policia.es

TELÈFON D'ATENCIÓ A VÍCTIMES DE MALTRACTAMENTS

016

DTS Dones amb discapacitat auditiva

900 11 60 16

 

Recursos d'àmbit nacional

Telèfons

TELÈFON DE EMERGÈNCIES 112
POLICIA LOCAL 092
CENTRE DONA 24 HORES

900 58 08 88 

Dones amb discapacitat auditiva:

900 19 09 09

www.sinmaltrato.gva.es

sinmaltrato@gva.es

CENTRE D'ASSISTÈNCIA A VÍCTIMES D'AGRESSIONS SEXUALS  (CAVAS) COMUNITAT VALENCIANA

963 94 30 69

cavascv@yahoo.es

 

Recursos de la província

Telèfons

Treballadors/es Socials de Centres d'Atenció Primària i Especialització de València i província Segons zona
Treballadors/es Socials de Centres Municipals de Servicis Socials de  València i província Segons zona

CENTRE INFODONA VALÈNCIA

Consellería de Justícia i Benestar Social. C/Nàquera, 9 46003. VALÈNCIA

96 197 16 00

Fax: 96 197 16 001

CENTRE DONA 24 HORES

Consellería de Justícia i Benestar Social. C/Guillem de Castro, 100 46003.  VALÈNCIA

900 58 08 88

Dones amb discapacitat auditiva:

900 19 09 09

www.sinmaltrato.gva.es

sinmaltrato@gva.es

JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4

Consellería de Justícia i Benestar Social. Ciutat de la Justícia de València. Adv. Autopista del Saler, 14. 46003.  VALÈNCIA

96 192 74 12

96 192 90 60

96 192 90 62

96 192 93 60

OFICINA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE (OAVD)

Ciutat de la Justícia. Edifici 24 hores. Avd. Autopista del Saler, 14, 4ª Planta. 46013 VALÈNCIA   

96 192 71 54

Fax: 96 192 71 55

avd_val@gva.es

GRUP D'ACTUACIÓ CONTRA ELS MALTRACTAMENTS (GAMA)

Policia Local de València

96 373 05 15

SERVICI D'ANTENCIÓ A LA DONA (SAM)

Policia Nacional. Gran Vía Ramón i Cajal, 40. 46007. VALÈNCIA

96 353 96 51

96 353 96 52

UNITAT DE PROTECCIÓ, AJUDA I PREVENCIÓ DE MALTRACTAMENTS A LA DONA (UPAP)

Policia Nacional. Gran Vía Ramón i Cajal, 40. 46007. VALÈNCIA

96 353 97 20

EQUIP DONA MENOR (EMUME)

Unitat Orgànica de Policia Judicial. Comandància de la Guàrdia Civil. C/Calamocha, 4. 46007. VALÈNCIA

96 317 46 60

Tel.genèric que deriva a:

062 EMUME

emume@guardiacivil.org

www.guardiacivil.org

CENTRE D'INFORMACIÓ I COORDINACIÓ D'URGÈNCIES (CICU.VALÈNCIA) 900 161 161

 

 

PORTAL D'INFORMACIO PER A LES VICTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA:

http://sivio.san.gva.es/ciudadanos

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es