Formulari de cerca

27/01/2020
27/01/2020 - 11:30
Provisió temporal de lloc de treball d'Administratiu C1, mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació i constitució de borsa de treball

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es