Formulari de cerca

PROVES D'INGRÉS I ACCÉS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS

Ensenyaments elementals:

 
- Inscripció telemàtica: del 18 a les 9:00 al 25 de maig de 2020 a les 15 hores, i ampliació de l'1 de juliol a les 9:00 al 3 de juliol a les 15 hores.
 
- Llistes provisionals: 22 de juny de 2020
 
- Llistes definitives: 26 de juny de 2020
 
- Realització de les proves: del 2 a 18 de setembre

 

 
Ensenyaments professionals (1ª convocatòria):
 
 
- Inscripció telemàtica: de l’1 de juny a les 9:00 del matí al 9 de juny a les 15 hores
 
- Llistes provisionals: 15 de juny de 2020
 
- Llistes definitives: 19 de juny de 2020
 
- Realització de les proves: del 29 de juny al 10 de juliol de 2020

 

Ensenyaments professionals (2ª convocatòria):

 
- Inscripció telemàtica: del 15 de juliol a les 9:00 del matí al 21 de juliol a les 15 hores
 
- Llistes provisionals: 27 de juliol de 2020
 
- Llistes definitives: 31 de juliol de 2020
 
- Realització de les proves: del 3 al 18 de setembre de 2020

 

INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD
 
NOU PROCEDIMENT: Atenint-nos a la situació especial que estem vivint en relació amb el coronavirus i per evitar que les famílies hagen de desplaçar-se al centre per lliurar la sol·licitud dels seus fills i filles, aquest curs 2020-2021 la SOL·LICITUD D'INGRÉS I ACCÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DEL CONSERVATORI SERÀ TELEMÀTICA.
 
La finalitat de posar en marxa aquest procés és facilitar al màxim el lliurament de la inscripció i documentació i evitar desplaçaments innecessaris.
 
 
 
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud s'haurà d'enviar junt amb un justificant del pagament de la taxa, al correu electrònic matriculaconservatori@carlet.es
 
 
 
*En cas de ser família nombrosa haurà d'adjuntar-hi, a més, la documentació que ho acredite.
 
 
 
* Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari, per tal de poder inscriure’s a les proves, hauran de sol·licitar l’autorització a la Direcció General d’Ordenació Acadèmica mitjançant l’Annex II de l’Orde 28/2011, de l’1 de febrer al 30 d’abril. Per altra part, els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari, per tal de poder inscriure’s a les proves, hauran de sol·licitar, prèviament a la inscripció, l’autorització davant la direcció del centre mitjançant l’Annex III de l’Orde 28/2011.
 
Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula.
 
 
 
Els documents s’han de presentar dins el període establit, qualsevol sol·licitud rebuda fora d'aquest termini serà rebutjada.
 
 
Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 253 28 18 en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

 

TAXES:

Ensenyances Elementals

27'57 €

13,78 €  (família nombrosa)

Ensenyances Professionals

55,15 €

27,57 € (família nombrosa)

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es