Formulari de cerca

Programa #BECArlet 2020

L'Ajuntament de Carlet convoca el Programa #BECArlet 2020. Es convoquen 16 beques de formació en règim de concurrència competitiva per a la realització de pràctiques formatives destinades a jóvens estudiants universitaris/ies i de cicles formatius amb una dotació de 500 euros bruts mensuals i duració de dos mesos, de l'1de juliol al 31 d’agost de 2020.

Mitjançant Resolució d’Alcaldia amb número 2020-1158 del dia 27 de maig de 2020 s’han aprovat les bases que han de regir la concessió de les 16 beques formatives dins del programa #BECArlet 2020, les quals s'han publicat en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament i al portal de transparència de l'Ajuntament de Carlet. 

Beques:

 • 1 Intervenció: titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb l'Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Gestió i Administració Pública o Empresarials i Cicles formatius de Tècnic superior d’Administració i Finances o d’Assistència a la Direcció.
 • 1 Oficina tècnica (OTU):  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades  amb l'Arquitectura, l'Escola Tècnica Superior de Gestió d'Edificació, Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Enginyeria Tècnica d'Obra Pública i  Cicles Superiors de Tècnic superior de projectes d’obra civil i de projectes d’edificació.
 • 1  Informàtica:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb l'Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria de Telecomunicació i Cicles Formatius de Grau Mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes i de Grau Superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa, desenvolupament d’aplicacions multiplataforma o d'aplicacions web.
 • 4 Serveis Administratius (3 Ajuntament i 1 Serveis Socials): titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb l'Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Gestió i Administració Pública o Empresarials i Cicles formatius de Grau Mijtà de Tècnic mitjà de gestió administrativa i Cicles Superiors de Tècnic superior d’Administració i Finances o d’Assistència a la Direcció.
 • 2 Biblioteca:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb la Informació i Documentació, Biblioteconomia i Documentació, Història, Història de l'art o Filologia en totes les seues especialitats i Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior de Biblioteconomia o Arxivística.
 • 1 Comunicació–periodisme:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb el Periodisme o amb Filologia en qualsevol especialitat.
 • 1 Secretaria:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb el Dret, Criminologia, Relacions Laborals, o Gestió i Administració Pública.
 • 1 Serveis Socials:   titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb Educació social, Treball social o Pedagogia, Sociologia, Psicologia i Dret i Cicles formatius de Grau Superior de Tècnic superior d’integració social, mediació comunicativa o promoció d’igualtat de gènere.
 • 1 Prevenció de riscos laborals:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb enginyeria en qualsevol especialitat i Cicles formatius superiors de Tècnic superior d’educació i control ambiental o Tècnic superior de prevenció de riscos professionals
 • 1 Normalització lingüística:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb Filologia catalana
 • 1 Personal:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb  Recursos humans o Relacions laborals
 • 1 Tresoreria:  titulacions universitàries de grau i postgrau relacionades amb l'Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Gestió i Administració Pública o Empresarials i Cicles formatius de Grau Superior d’Administració i Finances.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (OAC o Seu Electrònica) del 5 a l’11 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Per a la presentació presencial s’haurà d’agafar cita prèvia al telèfon 96 253 02 00.

Els interessats a concórrer a estes beques es podran presentar a un màxim de tres beques de les descrites anteriorment.

 

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es