Formulari de cerca

21/08/2020
Pla Municipal de Suport a l'Emprenedor 2020
L'Ajuntament de Carlet donara continuïtat al Pla Municipal de Suport a l'Emprenedor i a l'Autònom per al 2020

L'objectiu principal del Pla de Suport serà continuar amb la creació d'ocupació a Carlet fomentant, en este cas, l'emprenedoria i l'autoocupació.

Les mesures que s'implanten tenen com a objecte facilitar que els desocupats es convertisquen en treballadors autònoms o en socis d'empreses d'economia social que es puguen ubicar a Carlet. D’aquesta manera dinamitzar la xicoteta i mitjana empresa així com afavorir al comerç tradicional

Accés a documentació per a:

El Pla de Suport a l'Emprenedor s'articula per una quíntuple via:

1. Establint una línia d'ajudes o subvencions per a col·laborar en el finançament d'aquelles despeses necessàries per a la posada en marxa i funcionament de l'activitat. (Subvencions per a despeses corrents: Despeses de Seguretat Social, lloguer, llum, aigua, telèfon, assessoria, etc.).

2. Establint una sèrie d'ajudes per al finançament de les despeses que genera l'establiment o obertura d'un nou negoci (taxa municipal de funcionament, redacció de projectes tècnics, certificats o honoraris professionals i altres de similars per a l'inici de l'activitat o negoci, rètols publicitaris i col·locació d'extintors i llums d'emergència en el local objecte de l'activitat).

3. Regulant una bonificació en la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per a les obres d'implantació, ampliació o modernització de negocis.

4. Firmant un conveni amb l'entitat Caixa Popular i la resta d'entitats que vulguen adherir-se a esta iniciativa perquè promoguen línies de crèdit per a finançar pimes, autònoms, emprenedors i cooperatives.

5. Oferint als emprenedors i autoocupadors el suport i els coneixements necessaris per a la creació d'activitats empresarials o professionals per compte propi, utilitzant per a això el personal de l'Agència de Desenvolupament Local i els tècnics de FEVECTA (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat).
 

Es podrà obtindre més informació dels diferents programes que integren el Pla en el Departament ADL a l'edifici Lluís Vives (carrer Lluís Vives, 28) Telèfon 96 253 21 56, extensió 1.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es