Formulari de cerca

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2017 (POM 2017)

L'Ajuntament de Carlet a causa de les circumstàncies econòmiques actuals, considera convenient promoure accions per a fomentar l'ocupació en l'àmbit local. Este foment de l'ocupació local es realitzarà a través d'un Pla d'Ocupació Municipal destinat a la contractació de persones desempleades pertanyents generalment a aquells col·lectius més desfavorits i que més estan patint la falta d'ocupació.

El nombre de contractacions previst serà de 37 persones desempleades, amb contracte de 3 mesos i amb una  duració de 25 hores setmanals.

La selecció dels treballadors desempleats es realitzarà per mitjà d'un sistema de barem, en el qual es tindrà en compte la situació econòmica i social dels sol·licitants.

Els candidats hauran de ser persones desempleades inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació. Esta condició haurà de mantindre's en el moment de la contractació. 

L’aportació total de l'Ajuntament de Carlet per a la realització d'este projecte és de 120.000€.

Les persones interessades podran arreplegar la sol·licitud per a participar en este Pla d'Ocupació Municipal des del 26 d'octubre fins al 10 de novembre de 2017, ambdós inclosos, en el Departament de Formació i Ocupació (ADL), en el carrer Lluís Vives, 28.

 

 

 

PERSONES

HORES/SETMANA

MESOS

 

PINTOR/A

6

25

3

 

CONSERGE

7

25

3

 

NETEJADORA

10

25

3

 

OFICIAL 1ª OBRER

4

25

3

 

PEÓ AGROPECUARI

8

25

3

 

JARDINER/A

2 25 3  

TOTAL

37

     

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es