Formulari de cerca

Plà d'estudis

Plà d'estudis Ensenyances d'Iniciació i Preparatori

CURS

Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix

Piano i Percussió

Guitarra

Resta d'instruments

1º Iniciació (4 anys) Instrument Instrument x x
2º Iniciació (5 anys)

Instrument

Orquestra

Instrument x x
3º Iniciació (6 anys)

Instrument

Orquestra

Instrument Instrument x
Preparatori (7 anys)

Instrument

Orquestra

Llenguatge Musical

Instrument

Llenguatge Musical

Instrument

Llenguatge Musical

Instrument

Llenguatge Musical

x = No es cursen dits instruments en estes edats

 

Plà d'estudis Ensenyances Elementals

CURS

Piano

Guitarra

Resta d'instruments

1º E. Elementals

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

2º E. Elementals

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

3º E. Elementals

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Conjunt

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Conjunt

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Conjunt

4º E. Elementals

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Conjunt

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Conjunt

Llenguatge Musical

Instrument

Cor

Conjunt

 

Plà d'estudis Ensenyances Professionals

CURS

Piano

Guitarra

Resta d'instruments

1º E. Professionals

Llenguatge Musical

Instrument

Conjunt

Llenguatge Musical

Instrument

Conjunt

Llenguatge Musical

Instrument

Orquestra

2º E. Professionals

Llenguatge Musical

Instrument

Conjunt

Llenguatge Musical

Instrument

Conjunt

Piano Complementari

Llenguatge Musical

Instrument

Orquestra

Piano Complementari

3º E. Professionals

Armonía

Instrument

Música de Cambra

Cor

Armonía

Instrument

Música de Cambra

Cor

Piano Complementari

Armonía

Instrument

Orquestra

Música de Cambra

Piano Complementari

4º E. Professionals

Armonía

Instrument

Música de Cambra

Cor

Armonía

Instrument

Música de Cambra

Cor

Piano Complementari

Armonía

Instrument

Orquestra

Música de Cambra

Piano Complementari

5º E. Professionals

Anàlisi

Instrument

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Asignatura Optativa*

Anàlisi

Instrument

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Asignatura Optativa*

Anàlisi

Instrument

Orquestra

Música de Cambra

Història de la Música

Asignatura Optativa*

6º E. Professionals

Anàlisi

Instrument

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Asignatura Optativa*

Anàlisi

Instrument

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Asignatura Optativa*

Anàlisi

Instrument

Orquestra

Música de Cambra

Història de la Música

Asignatura Optativa*

*Assignatures Optatives: Cor - Piano Complementari - Fonaments d'Informàtica - Fonaments de Composició

(No es podrán repetir les assignatures optatives, havent de triar una diferent cada any)

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es