Formulari de cerca

Pacte ciutadà contra la violència de gènere

Des de la Regidoria de la Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Carlet s’està impulsant fermament involucrar, coordinar i posar en marxa tots aquells dispositius necessaris per a combatre la violència de gènere, que actualment és una plaga en la nostra societat, amb accions de prevenció, sensibilització i atenció a les dones víctimes de la violència a la ciutat i impulsant activament accions formatives respecte de la violència de gènere.

Per això des de l’Ajuntament considerem que s’ha de promoure un pacte ciutadà contra la violència de gènere, una acció conjunta entre l’Ajuntament i la societat civil que siga la primera pedra per a una verdadera lluita contra la violència masclista.

L’objectiu d’aquest pacte és aconseguir un rebuig social d’aquesta violència per a prendre consciència que aquest problema és cosa de tota la ciutadania, així com desenvolupar estratègies de prevenció i accions dins de les competències municipals, promoure models alternatius de convivència, en el marc d’una cultura de la pau per tal d’arribar a una tolerància zero de la violència cap a les dones.

Al Pacte ciutadà contra la violència de gènere es podran adherir totes les entitats i associacions públiques o privades i totes les persones interessades a partir del 28 de novembre de 2015 a través de la web municipal www.carlet.es

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es