Formulari de cerca

Obra guanyadora 2018

El Mundial de la Patagònia

Escrita per Enric Lluch.

 

SINOPSI

1942. Mentre la major part del món està en guerra, un potentat d’origen incert, Vladimir von Otz, organitza un mundial de futbol en la Patagònia argentina. En aquest territori brusc i violent, conviuen –i sovint malviuen– argentins, alemanys, anglesos, polonesos, francesos, guaranís, italians, espanyols i maputxes. Amb pocs recursos materials i més o menys organitzats, participaran en un campionat mundial de futbol real, però pràcticament inexplorat fins ara. Exbuscadors d’or, bandolers, policies, negociants, pastors d’ovelles, obrers dels embassaments i del ferrocarril, prostitutes, capellans, aborígens, pistolers professionals, polítics, militars, etc. desfilaran entre les pàgines d’una història curiosa per desconeguda, dura per les circumstàncies, i humana pels elements que la configuren.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es