Formulari de cerca

MATRÍCULA CONSERVATORI CURS 2020/2021

INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

 

NOU PROCEDIMENT: La situació de crisi sanitària que estem vivint ens obliga a realitzar els procediments administratius utilitzant altres fórmules de gestió de manera que podem preservar l'interés general i coordinar el funcionament bàsic dels serveis. En aquestes circumstàncies, i de forma excepcional, us informem que el procediment de matrícula oficial dels alumnes que actualment realitzen estudis d’ensenyances elementals i professionals de música en el Conservatori de Música ¨Perfecto García Chornet” de Carlet, per al curs 2020 / 2021, es durà a terme telemàticament mitjançant la web de l’Ajuntament de Carlet en els següents terminis:

 

ENSENYANCES ELEMENTALS

1r

Al mes de setembre (DESPRÉS DE REALITZADA LA PROVA D’ACCÉS)

2n

del 22 de juny al 5 de juliol

3r

del 22 de juny al 5 de juliol

4t

del 22 de juny al 5 de juliol

ENSENYANCES PROFESSIONALS

1r

dies 7 i 8 de juliol (DESPRÉS DE REALITZADA LA PROVA D’ACCÉS)

2n

del 22 de juny al 5 de juliol

3r

del 22 de juny al 5 de juliol

4t

del 22 de juny al 5 de juliol

del 22 de juny al 5 de juliol

del 22 de juny al 5 de juliol

 

 

La finalitat de posar en marxa aquest procés és facilitar al màxim el lliurament de la inscripció i documentació i evitar desplaçaments innecessaris.

 

Una vegada emplenat el formulari de matrícula s'haurà d'enviar junt amb un justificant del pagament de la taxa, al correu electrònic matriculaconservatori@carlet.es

*En cas de ser família nombrosa haurà d'adjuntar-hi, a més, la documentació que ho acredite.

 

La matrícula s’ha de presentar dins el període establit, qualsevol matrícula rebuda fora d'aquest termini serà rebutjada.

 

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 253 28 18 en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

 

TAXES:

ENSENYANCES ELEMENTALS

Matrícula a primer curs de les ensenyances elementals (Taxa de matrícula 101,50 €)

Matrícula a segon curs de les ensenyances elementals (Taxa de matrícula 101,50 €)

Matrícula a tercer curs de les ensenyances elementals (Taxa de matrícula 134,50 €)

Matrícula a quart curs de les ensenyances elementals (Taxa de matrícula 134,50 €)

 

ENSENYANCES PROFESSIONALS

ALUMNES DE TROMPETA, SAXOFON, OBOÉ, TROMBÓ, TUBA, BOMBARDÍ, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, FAGOT, PERCUSSIÓ, TROMPA, GUITARRA, FLAUTA I CLARINET

Matrícula a primer curs (Taxa 148 €)

Matrícula a segon curs (Taxa 162,50 €)

Matrícula a tercer curs (Taxa 202,50 €)

Matrícula a quart curs (Taxa 202,50 €)

Matrícula a cinqué curs (Taxa 242,50 €)

Matrícula a sisé curs (Taxa 242,50 €)

 

ALUMNES DE PIANO

Matrícula a primer curs (Taxa 148 €)

Matrícula a segon curs (Taxa 122,50 €)

Matrícula a tercer curs (Taxa 162,50 €)

Matrícula a quart curs (Taxa 162,50 €)

Matrícula a cinqué curs (Taxa 242,50 €)

Matrícula a sisé curs (Taxa 242,50 €)

 

* Les famílies nombroses tindran dret a una bonificació del 50 % en la taxa de matrícula. En aquest cas haurà d'adjuntar-hi, a més, la documentació que ho acredite.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es