• Valencià
  • Castellano

Formulari de cerca

Formació
Recursos per a aprendre valencià
Recursos per a aprendre valencià:

Generalitat Valenciana Política Lingüística
Inclou accessos als diccionaris en línia, als cursos del Centre Virtual de Formació al Ciutadà, a la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), i enllaços per a descarregar-se els programes Pràctic, Jugallengua, Vine...

JQCV
Pàgina de la JQCV, inclou programes d'objectius i continguts dels diferents nivells, pràctiques de lectures i dictats, models de sol·licituds, informació de notes, calendari de matrícula, llocs de realització de les proves, accés als cursos de valencià del CIDAJ...

Acadèmia Valenciana de la Llengua
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució estatutària de caràcter públic creada per la Generalitat Valenciana i adscrita a Presidència. Té per objecte determinar i elaborar la normativa lingüística del valencià.

 

 

Pràctic

Pràctic és un programa que integra un conjunt d'activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari, gràcies al sistema d'autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.

El fet que les activitats de Pràctic estiguen elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV fa que este programa siga un suport excepcional de preparació de les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.

 

Jugallengua

Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s'ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.

L'usuari pot triar entre una modalitat general, en què les preguntes corresponen a diferents apartats (ortografia, lèxic i morfosintaxi), o una modalitat més específica, en què les preguntes van referides a subapartats concrets (accents i dièresi, grafies, vocabulari, errors morfosintàctics, pronoms, etc.). La possibilitat d'enregistrar el resultat permet que l'usuari dispose d'un historial que reflectisca l'evolució en l'aprenentatge.

 

Academia Valenciana Llengua

Gramàtica normativa valenciana elaborada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es