Formulari de cerca

15/06/2020
15/06/2020 - 10:30
Bases cobertura en propietat de quatre places d'agent de la Policia Local, dos places mitjançant el sistema d'oposició y torn lliure i dos places mitjançant el sistema de concurs i torn de mobilitat.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es