Formulari de cerca

25/06/2019
Ban sobre neteja de parcel·les i solars
Una vegada més, als mesos d’estiu s’aconsella l’adopció de les mesures que eviten al màxim els perills derivats de la proliferació de vegetació espontània en èpoques caloroses amb el consegüent risc d’incendi o de proliferació d’insectes, rosegadors o altres plagues molestes, insalubres o transmissores de malalties contagioses. Pel que es refereix a la normativa aplicable, tant l’article 4.4.2 de les normes urbanístiques del Pla General, com l’article 27 de l’Ordenança municipal de neteja urbana, arreplega i transport de residus urbans pel que es refereix al sol urbà, com l’article 13 de l’Ordenança sobre usos i costums rurals en el municipi de Carlet, pel que es refereix al sòl rústic, exigeixen a les persones propietàries mantindre les condicions de neteja i salubritat per evitar tant el risc d’incendi com la producció de focus d’insectes o altres animals lesius per a la salut o per a les collites. Sols amb el compromís, esforç i consciència cívica de tot el veïnat de Carlet aconseguirem un ciutat més neta i saludable i, cosa que també cal considerar, estalviar una important quantitat de recursos que es destinen cada any a adoptar mesures per a recuperar les condicions de seguretat i salubritat. Amb esta finalitat, es recorda a les persones propietàries de solars i finques rústiques l’obligació de mantindre les adequades condicions de conservació i manteniment. L’incompliment de les obligacions determinarà l’adopció de mesures per a recuperar les condicions adequades, per això, l’Ajuntament podrà netejar els solars de manera subsidiària i carregar els costos a la propietat i, així mateix, també imposar sancions a les persones infractores. A més, si com a conseqüència del mal estat de les finques es produïra un incendi seria responsabilitat de la persona propietària tant el cost del servei d’extinció d’incendis com els danys causats a altres persones i béns. Esperem que amb la col·laboració de tots i totes podrem aconseguir el repte de tindre un poble més net i saludable, i estalviar una part important dels recursos municipals que innecessàriament es destinen a esta finalitat. Amb l’esforç de tot el veïnat aconseguirem el Carlet que vulguem i del qual ens sentirem orgullosos i orgulloses. Un Carlet net és cosa de tots i totes. Carlet, a 25 de juny de 2019 L’alcaldessa Maria Josep Ortega Requena

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es