Formulari de cerca

Analítiques aigua potable 2015

EPISODI AIGUA PARTICULES EN SUSPENSIÓ JULIOL 2015.

Es publiquen les analitiques d'aigua potable efectuades amb caracter extraordinari, durant els dies en que l'aigua arrastraba particules en suspensió.

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es