Formulari de cerca

Modificació Puntual Nº 2
  1. Memòria informativa, memòria justificativa, normes urbanístiques (pdf
  2. Plànols d'ordenació
    1. Classificació del sol (pdf)
    2. Ordenació urbanística (pdf)
    3. Edicte aprovació definitiva (pdf)

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es