Formulari de cerca

Modificació Puntual Nº 1
 1. Memòria informativa, memòria justificativa, normes urbanístiques  (pdf
 2. Plànols d'informació
  1. Situació i emplaçament (pdf)
  2. Sectors del Parc Industrial (pdf
 3. Plànols d'ordenació
  1. Parcel·les mínimes (pdf)
  2. Edicte aprovació definitiva (pdf)

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es