Formulari de cerca

31/01/2019 - 20:00
Ple ordinari sessió 2 de 31-1-2019
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 14/01/2019

  2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 26/11/2018 fins al 27/01/2019

  3. Presa de possessió del regidor Daniel Caballero Bonafé. Expedient 2176/2015.

  4. Modificació de l'inventari de béns i drets de la Corporació per a la inclusió de les porcions de sòl adquirides en el carrer Poeta Nicolás Guillén de Carlet. Expedient 231/2019.

  5. Aprovació de la subrogació en el conveni subscrit per a l'exercici d'activitat en la nau existent en la carretera de la Creu Negra 91. Expedient 4072/2018.

  6. Moció de l'Alcaldia sobre modificació del règim de retribucions dels funcionaris en cas d'incapacitat temporal. Expedient 4060/2018.

  7. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019. Expedient 474/2018

  8. Moció conjunta dels grups polítics municipals Compromís i PSOE sobre les importacions de cítrics en la Unió Europea. Expedient 238/2019.

  9. Despatx extraordinari

  10. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es