Formulari de cerca

26/11/2020 - 20:00
Ple sessió ordinària telemàtica núm. 9 de 26-11-2020
 1. Aprovació esborrany de l’acta de la sessió núm. 8 del Ple Municipal de data 24/09/2020

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 21/09/2020 fins el 22/11/2020

 3. Ratificació decrets Alcaldia núm. 2020-2545 d'11 de novembre i núm. 2020-2656 de 23 de novembre, sobre aprovació dies festius locals 2021. Expedient 3672/2020

 4. Adhesió al servici de recollida, control i manteniment d'animals abandonats a prestar pel Consorci de la Ribera. Expedient 3694/2020

 5. Sol·licitud de declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil per les pluges i inundacions del 4 al 9 de novembre de 2020. Expedient 3769/2020

 6. Aprovació del Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i del pla local de Cremes del terme municipal de Carlet. Expedient 3355/2019.

 7. Bonificació 95% Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a la Cooperativa Agrícola Sant Bernat. Expedient 3194/2020

 8. Bonificació 95% Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a la Cooperativa Agrícola Sant Bernat. Expedient 3195/2020

 9. Bonificació 95% Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a la Cooperativa Agrícola Sant Bernat. Expedient 3198/2020

 10. Bonificació 95% Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a la Cooperativa Agrícola Sant Bernat. Expedient 3265/2020

 11. Aprovació Compte General del Pressupost 2019. Expedient 1146/2020

 12. Donar compte de l'execució pressupostària del primer semestre 2020. Expedient 3741/2020

 13. Expedient de modificació de crèdits núm. 32/2020 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb càrrec a baixes de partides. Expedient 2932/2020

 14. Aprovació inicial del Reglament de declaració de risc en infància i adolescència. Expedient 377/2020

 15. Moció del grup municipal popular per a exigir més recursos per als centres d'atenció primària. Expedient 3792/2020

 16. Moció del grup municipal popular per a instar el Govern d'Espanya a rebaixar l'IVA de les mascaretes. Expedient 3794/2020

 17. Moció del grup municipal popular per a exigir alternatives viables per a tractar el cotonet i altres plagues i així pal·liar els greus problemes que els agricultors valencians estan patint. Expedient 3795/2020

 18. Moció del grup municipal popular per a instar el govern municipal de Carlet que compten amb el partit amb més representació en el plenari a l'hora d'elaborar el pla urbà d'actuació municipal (PUAM). Expedient 3796/2020

 19. Moció conjunta dels grups polítics municipals amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona 25 novembre 2020. Expedient 3811/2020

 20. Despatx extraordinari

 21. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es