Formulari de cerca

16/07/2020 - 20:00
Ple sessió ordinària núm. 6 de 16-07-2020
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 30/06/2020

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 25/05/2020 fins el 12/07/2020

 3. Aprovació pròrroga contracte administratiu de gestió de servicis de neteja viària i arreplega residus sòlids. Expedient 2015/2017

 4. Rectificació error material en l'annex I de personal del pressupost de 2020. Expedient 2848/2019

 5. Revisió de preus per a l'any 2020 (actualització cànon), del contracte administratiu especial per a l'explotació del bar del poliesportiu municipal. Expedient 3948/2017

 6. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2020. Expedient 810/2020

 7. Rectificació error material expedient modificació de crèdits núm. 7/2020 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Expedient 1196/2020

 8. Ratificació Resolució Alcaldia núm. 2020-1490 de 3-7-2020 relativa a l'aprovació dels dies festius del curs escolar 2020/2021. Expedient 1615/2020

 9. Moció Alcaldia per la defensa del caràcter estratègic del sector agroalimentari valencià. Expedient 2270/2020

 10. Moció Compromís-PSOE per a l'adhesió a la Xarxa de ciutats lliures de la tracta de dones, xiquets i xiquetes destinades a la prostitució. Expedient 2070/2020

 11. Despatx extraordinari

 12. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es