Formulari de cerca

28/11/2019 - 20:00
Ple sessió ordinària núm. 16 de 28-11-2019
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió núm. 15 del Ple Municipal de data 17/10/2019

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 23/09/2019 fins al 24/11/2019

 3. Ratificació de la resolució de l'alcaldia 2019-2376 de 31 d'octubre de 2019 per la qual es sol·licita el reajustament de les anualitats del programa Edificant per als CEIP Sant Bernat i Joan Vicent Mora. Expedient 1830/2017

 4. Modificació de l'Inventari de béns i drets per a la inclusió de les 12/360 parts indivises del Teatre el Siglo adquirides per mitjà d'expropiació forçosa. Expedient 3683/2019.

 5. Donar compte de l'auditoria operativa de la gestió del servici d'abastiment i sanejament de l'aigua en els municipis de la Comunitat Valenciana, exercicis 2015 – 2017. Expedient 3386/2018

 6. Moció del grup municipal Popular per a sol·licitar la inclusió d'actuacions a Carlet, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana any 2020. Expedient 3777/2019

 7. Moció conjunta dels grups municipals, Compromís, Socialista i Popular, sobre el 25 de novembre dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Expedient 3776/2019

 8. Aprovació inicial del Reglament pel qual es desenrotlla el règim de control intern de l'Ajuntament de Carlet. Expedient 1586/2019

 9. Donar compte de l'execució pressupostària del primer semestre 2019. Expedient 3539/2019

 10. Donar compte del pla anual de control financer. Expedient 3766/2019

 11. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del tercer trimestre 2018. Expedient 3684/2018

 12. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del quart trimestre 2018. Expedient 3685/2018

 13. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del primer trimestre 2019. Expedient 3686/2019

 14. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del segon trimestre 2019. Expedient 3686/2019

 15. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del tercer trimestre 2019. Expedient 3686/2019

 16. Donar compte de la Sentència número 325/2019 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de València en el procediment abreviat 622/2018. Expedient 2145/2019

 17. Despatx extraordinari

 18. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es