Formulari de cerca

30/01/2020 - 20:00
Ple sessió ordinària núm. 1 de 30-01-2020
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió núm. 16 del Ple Municipal de data 28/11/2019

  2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 25/11/2019 fins al 26/01/2020

  3. Sol·licitud subvenció a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i servicis en Polígons Industrials 2020. Expedient 303/2020

  4. Aprovació Pla d'Inclusió i Cohesió Social. Expedient 107/2019

  5. Moció del grup municipal popular per a sol·licitar una aula de recursos materials i personals per a poder atendre alumnat amb necessitats especials en els nostres centres educatius. Expedient 282/2020

  6. Despatx extraordinari

  7. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es