Formulari de cerca

31/05/2018 - 20:00
Ple sessió 4 de 31-05-2018
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió 3 del Ple Municipal de data 17/05/2018

  2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des del 26/03/2018 fins el 27/05/2018.

  3. Adhesió al conveni entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques víctimes de la violència de gènere (Expedient 1911/2018).

  4. Expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari 8/2018 per a finançar inversions financerament sostenibles. (Expedient 622/2017).

  5. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del primer trimestre de 2018. (Expedient 1529/2018).

  6. Sol·licitud d'adhesió al Pla de Cooperació “Edificant” de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de delegació de competències per a la construcció d'un gimnàs en el CEIP Sant Bernat de Carlet (Expedient 1830/2017).

  7. Despatx extraordinari

  8. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es