Formulari de cerca

27/09/2018 - 20:00
Ple ordinari sessió 6 de 27-9-2018
  1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 19/07/2018

  2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 16/07/2018 fins al 23/09/2018

  3. Canvi de titularitat de la instal·lació solar en la coberta del Magatzem municipal. (Expedient 3120/2018).

  4. Moció conjunta dels grups polítics municipals Compromís i Socialista per a la defensa del riu Xúquer i l’Albufera (Expedient 2939/2018)

  5. Moció del grup polític municipal popular sobre el tancament de l’empresa pública Divalterra. (Expedient 2940/2018)

  6. Aprovació del Compte General de l’exercici 2017. (Expedient 2253/2018)

  7. Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 2018-2254 de 17 de setembre de 2018 per la qual s’aproven les línies fonamentals del pressupost 2019. (Expedient 3178/2018)

  8. Despatx extraordinari

  9. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es