Formulari de cerca

28/03/2019 - 20:00
Ple ordinari sessió 4 de 28-3-2019
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 8/03/2019

  2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 28/01/2019 fins al 24/03/2019

  3. Donar compte del decret de l'alcaldia 2019-472 de 28 de febrer de 2019 pel qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Carlet de l'exercici 2018. Expedient 660/2019.

  4. Donar compte de la resolució de l'alcaldia 2019-629, de 13 de març de 2019, per la qual s'aproven els marcs pressupostaris per al període 2020 -2022. (Expedient 843/2019)

  5. Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 6/2019 del Pressupost de 2019. (Expedient 859/2019)

  6. Adhesió a la Xarxa Pública de Servicis Lingüístics Valencians. Expedient 854/2019.

  7. Modificació jornada empleats públics. Expedient 4029/2018.

  8. Moció conjunta dels grups polítics Popular, Compromís per Carlet i Socialista sobre el dia de la Dona, 8 de març. Expedient 836/2019.

  9. Despatx extraordinari

  10. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es