Formulari de cerca

29/03/2018 - 20:00
Ple ordinari sessió 2 de 29-3-2018
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 25/01/2018

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 22/01/2018 fins al 25/03/2018

 3. Canvi titularitat instal·lació solar en coberta poliesportiu. (Expedient 3094/2017).

 4. Canvi titularitat instal·lació solar en coberta Conservatori de Música. (Expedient 3598/2017).

 5. Acord d'adhesió a l'Autoritat de Transport Metropolità de València (Expedient 848/2018).

 6. Sol·licitud d'ajudes per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures en el Polígon Industrial Sant Bernat i en el Parc Industrial Ciutat de Carlet. (Expedient 998/2018).

 7. Donar compte de la sentència dictada per la Secció 1a de la Sala del Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat València en el recurs d'apel·lació 864/2015. (Expedient 1023/2014).

 8. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Carlet en el procediment terceria de millor domini 658/2014.

 9. Donar compte de la interlocutòria número 42/2018, de 2 de març de 2018, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 6 de València en el Procediment abreviat 332/2017. (Expedient 3925/2017).

 10. Sol·licitud Bonificació 95% ICIO Cooperativa Agrícola Sant Bernat de Carlet. (Expedient 4053/2017).

 11. Aprovació de despeses de l'exercici 2017. (Expedient 684/2018).

 12. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2018. (Expedient 474/2018).

 13. Expedient de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 4/2018. (Expedient 938/2018).

 14. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del quart trimestre de 2017 (Expedient 390/2018).

 15. Donar compte de la resolució de l'alcaldia pel qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'exercici 2017. (Expedient 192/2018).

 16. Donar compte de la resolució de l'alcaldia 2018/620 de 15 de març de 2018 per la qual s'aproven els marcs pressupostaris per al període 2019-2021. (Expedient 896/2018).

 17. Determinació de la composició del consell escolar municipal. (Expedient 1192/2017)

 18. Proposta referida al dia 8 de març, dia internacional de la dona treballadora. (Expedient 965/2018).

 19. Moció grup municipal popular relativa a la finalització del contracte de gestió sanitària en el Departament de Salut de la Ribera. (Expedient 782/2018).

 20. Moció conjunta dels grups polítics municipals Compromís i PSOE sobre el sistema públic de pensions. (Expedient 970/2018).

 21. Despatx extraordinari

 22. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es