Formulari de cerca

26/09/2019 - 20:00
Ple ordinari sessió 14 de 26-9-2019
  1. Aprovació esborrany de les actes de les sessions del Ple Municipal núm. 12 de data 18/07/2019 i núm. 13 de data 02/09/2019.

  2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 15/07/2019 fins al 22/09/2019

  3. Renovació patrons Fundació Caixa Carlet. Expedient 1790/2019

  4. Declaració dies festius locals any 2020. Expedient 2877/2019

  5. Donar compte de la resolució de l'alcaldia 2019-1917 de 17 de setembre de 2019 per la qual es designa un regidor que exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva i la instància presentada acceptant expressament la designació. Expedient 1790/2019

  6. Aprovació Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servici d'Escola d'Educació Infantil. Expedient 2827/2019.

  7. Despatx extraordinari

  8. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es