Formulari de cerca

18/07/2019 - 20:00
Ple ordinari sessió 12 de 18-7-2019
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 04/07/2019

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 27/05/2019 fins al 14/07/2019

 3. Moció Alcaldia sobre declaració de compatibilitat del psicòleg Eduard Hervàs Martínez. Expedient 1739/2019

 4. Restitució complement específic tècnica administració general per cessament situació de compatibilitat. Expedient 1860/2018

 5. Donar compte de la resolució de l'alcaldia 2019-1535 de 5 de juliol de 2019 per la qual es designen els membres que exerciran els càrrecs en règim de dedicació exclusiva i les instàncies presentades acceptant expressament les designacions. Expedient 1790/2019

 6. Modificació de crèdits núm. 20/2019 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Expedient 2137/2019

 7. Ratificació resolució Alcaldia sobre adhesió al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana. Expedient 1501/2017

 8. Ratificació resolució Alcaldia relativa a l'aprovació dels dies festius per al curs escolar 2019-2020. Expedient 1001/2019

 9. Donar compte de la Sentència número 494/2019 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 10 de València en el Procediment abreviat 313/2013.

 10. Despatx extraordinari

 11. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es