Formulari de cerca

25/01/2018 - 20:00
Ple ordinari sessió 01 de 25-01-2018
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 22/12/2017

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 27/11/2017 fins al 21/01/2018

 3. Expedient de contractació relatiu als servicis integrals de la Residència La Llum

 4. Alta en inventari de l'immoble ubicat en carrer Ravalet, 62 - Av. Blasco Ibáñez, 29 (Antic Trinquet)

 5. Derogació ordenança preu públic per la prestació del servici d’Escola d’Educació Infantil

 6. Moció grup municipal popular de rebuig a la construcció d'un abocador en la Parra i zones limítrofs

 7. Moció conjunta grups polítics sobre oposició a la ubicació de l’abocador en la Parra

 8. Moció grup municipal popular per a donar suport i defensar la presó permanent revisable

 9. Moció grup municipal popular de ajudes gelades caqui

 10. Despatx extraordinari

 11. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es