Formulari de cerca

28/12/2018 - 20:00
Ple extraordinari sessió 9 de 28-12-2018
  1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 29/11/2018

  2. Presa de coneixement de la renúncia a la condició de regidora presentada per Manuela Redondo Díaz. Expedient 2176/2015

  3. Aprovació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per la prestació del servici de subministrament d’aigua potable. Expedient 4305/2018

  4. Acceptació de la delegació de la Conselleria d’Educació per a l’actuació en el CEIP Sant Bernat (Pla EDIFICANT). Expedient 1830/2017

  5. Adjudicació del contracte de servici per a la gestió integral de la Residència La Llum. Expedient 394/2014

  6. Resolució al·legacions presentades a la plantilla de personal de l’Ajuntament per a 2019 i aprovació definitiva del pressupost de la Corporació i de la plantilla per a l’exercici 2019.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es