Formulari de cerca

21/05/2019 - 20:00
Ple extraordinari sessió 7 de 21-5-2019
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 7/03/2019

 2. Proposta per al canvi de denominació del Camí d'Alginet per la de Camí d'Alginet, Vicent Bosch «Pataes». Expedient 1361/2019.

 3. Expedient per a l'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Expedient 1344/2019.

 4. Protocol d'intencions entre Labora i l'Ajuntament de Carlet per a la ubicació dels distints servicis administratius en l'Edifici Lluís Vives. Expedient 1128/2018.

 5. Devolució garantia definitiva a CLECE S.A. relativa al contracte Residència La Llum. Expedient 615/2019.

 6. Aprovació addenda conveni millora accessibilitat Portal Corporatiu. Expedient 2402/2016.

 7. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2019 Expedient 474/2018.

 8. Expedient de modificació de crèdits núm. 12/2019 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a gastos generals. Expedient 1452/2019.

 9. Adhesió a la iniciativa per a la declaració com Bé d'Interés Cultural de l'Ermita de Sant Bernat, els llocs històrics de la Ruta Bernardina i els béns de naturalesa immaterial vinculats. Expedient 1453/2019.

 10. Adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als premis Princesa d'Astúries. Expedient 1470/2019.

 11. Donar compte de la sentència dictada per la Secció Sexta de l’Audiència Provincial de València en el recurs d'apel·lació 380/2018 interposat enfront de la Sentència número 19/2018 de 21 de febrer de 2018, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Carlet (Procediment de terceria de millor domini 658/2014).

 12. Donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 10 de València en el Procediment Abreviat 132/2014. Expedient 1275/2014.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es