Formulari de cerca

19/07/2018 - 20:00
Ple extraordinari sessió 5 de 19-7-2018
 1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 31/05/2018

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 28/05/2018 fins al 15/07/2018

 3. Donar compte de la interlocutòria número 210/2018 de 9 de juliol de 2018 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 9 de València per la qual es declara acabat per satisfacció extraprocessal el recurs contenciós PA 15/2018. (Expedient 2212/2018).

 4. Restabliment de l’equilibri econòmic 2015 Residència La Llum. (Expedient 394/2014)

 5. Declaració de compatibilitat tècnica administració general. (Expedient 1860/2018)

 6. Modificació plantilla de personal 2018. (Expedient 1380/2018)

 7. Declaració dies festius locals any 2019. (Expedient 2042/2018)

 8. Adhesió a la Central de Compres de l'Estat (Expedient 2134/2018)

 9. Adhesió a la Central de Compres de la Generalitat Valenciana (Expedient 2134/2018)

 10. Adhesió a la Central de Servicis innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València (Expedient 2134/2018).

 11. Aprovació del Pla Territorial Municipal front a les Emergències (Expedient 1519/2018).

 12. Adhesió al Pacte Valencià per la mobilitat segura i sostenible (Expedient 2254/2018).

 13. Sol·licitud d'autorització per a l'ús de la Xarxa de Comunicacions COMDES (Expedient 2578/2018).

 14. Conveni amb la Fundació Caixa Carlet per a la cessió de l'ús dels locals de la nau número 9 de la Trilladora, carretera Creu Negra 8. (Expedient 2624/2018)

 15. Conveni amb la Creu Roja Espanyola per a la cessió de l'ús d'un local de la nau número 9 de la Trilladora, carretera Creu Negra 8. (Expedient 2625/2018).

 16. Moció grup municipal popular sobre ajudes per danys al caqui en les tempestes de l'1 de juliol. (Expedient 2597/2018)

 17. Moció Alcaldia sobre ajudes per danys inclemències meteorològiques. (Expedient 2634/2018)

 18. Modificació ordenança reguladora de l'ajornament i fraccionament dels deutes tributaris i altres de dret públic (Expedient 2636/2018).

 19. Expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 13/2018 (Expedient 2503/2018).

 20. Sol·licitud d'adhesió al Pla de Cooperació «Edificant» de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de delegació de competències per a la climatització i aïllament tèrmic de les aules i condicionament dels banys en el CEIP Juan Vicente Mora de Carlet. (Expedient 1830/2017).

 21. Ratificació resolució alcaldia núm. 2018-1795 de 6 de juliol, sobre aprovació dies festius escolars curs 2018-2019. (Expedient 1133/2018)

 22. Despatx extraordinari

 23. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es