Formulari de cerca

17/10/2019 - 20:00
Ple extraordinari sessió 15 de 17-10-2019
  1. Aprovació esborrany de l’acta de la sessió del Ple Municipal núm. 14 de data 26/09/2019.

  2. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització del Teatre-Saló Giner (Expedient 3075/2019)

  3. Modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica. (Expedient 2334/2019

  4. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre de 2019

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es