Formulari de cerca

14/01/2019 - 19:30
Ple extraordinari sessió 1 de 14-01-2019
  1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 28/12/2018.

  2. Resolució de les al·legacions presentades a la plantilla de personal de l’Ajuntament per a 2019 i aprovació definitiva del pressupost de la Corporació i de la plantilla per a l’exercici 2019.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es