Formulari de cerca

17/05/2018 - 20:00
Ple extraordinari sessió 03 de 17-05-2018
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió 2 del Ple Municipal de data 29/03/2018

 2. Donar compte resolució de l’alcaldia núm. 2018-0899 de 17 d’abril pel qual es deleguen les competències de l’alcaldia en matèria de personal en un regidor.

 3. Canvi titularitat instal·lació solar en coberta del CEIP Bosch Marin.

 4. Designació patrona de la Fundació Caixa Carlet per a substitució de patrona dimissionària.

 5. Adhesió el projecte d’abastiment d’aigua potable a la Comarca de la Ribera Fase IV, millora de la qualitat mediambiental.

 6. Modificació de la composició de la Mesa de Contractació del Ple.

 7. Aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2018.

 8. Aprovació del Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2018

 9. Sol·licitud bonificació 95% ICIO Cooperativa Agrícola Sant Bernat de Carlet.

 10. Sol·licitud bonificació 50% ICIO Ibor Masip S.L.

 11. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.

 12. Aprovació del Reglament de la Mesa Intersectorial de la Salud.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es