Formulari de cerca

5/03/2018
Escola Infantil Municipal NINOS (Preinscripció i matrícula curs 2020/2021)

L'Escola Infantil Municipal de Carlet per a xiquets de zero a tres anys va obrir les portes en setembre de 2010.

Este projecte naix amb la idea d'oferir un servici de qualitat a les famílies amb fills menors de tres anys i amb la tasca fonamental d'afavorir i aconseguir un òptim desenvolupament afectiu i ple dels xiquets, així com conciliar la vida familiar i laboral. El cost de l'escolarització serà cobert parcialment per les ajudes públiques i la resta directament per les famílies.

 

Jornada de portes obertes: 

Dimecres 4 de març de 18 a 20 h
 

Sessions informatives:

18.00 h  per als nascuts al 2019 i 2020

19.00 h per als nascuts al 2018

 


Preinscripcions:

La preinscripció per al proper curs es realitzarà del 5 de marzo al 8 d'abril  i es realitzarà de manera ON-LINE clicant aquí: 

- Publicació de llistes provisionals: 21 d'abril a les 9 h en l'escola

- Reclamacions per escrit en l'escola: fins les 14 h del 22 i 23 d'abril

- Publicació llistes definitives: 24 d'abril a les 9 h en l'escola

- Matriculació: del 27 d'abril al 8 de maig

 

Per al curs 2019-2020 la Conselleria d'Educació amplia el bo infantil del nivell 2-3 anys, de manera que este nivell educatiu és gratuït a la xarxa pública que inclou les Escoles Infantils Municipals, com és el nostre cas. Així es va publicar a la nota de premsa emesa per la Conselleria d'Educació el 6 de novembre de 2017 través del seu web. El contingut es pot consultar a la següent url: https://goo.gl/cwN88P

Recordem que per a la resta de nivells (0-1 anys i 1-2 anys) el criteri de distribució de les ajudes de la Conselleria d'Educació depén de la renda familiar. És important que sapieu que tant l'alumnat de 0-1 anys com el de 1-2 anys ja matriculat en el centre té assegurada la continuïtat del cicle en el centre.

L'adjudicació de la plaça es realitzarà entre les sol·licituds presentades en el termini establit, seguint els criteris de baremació definits per la Conselleria d'Educació. Tota la informació del procés es pot consultar a la web de Ninos 

Des del compromís amb una educació de qualitat per a tots i totes, continuem amb la política d'ajudes municipals. Es podria arribar a la gratuïtat en el cost de l'escolarització en horari complet, tenint en compte la quantia màxima d'ajudes municipals i de Conselleria en cada un dels trams d'edat i que estan establits en funció de la renda familiar. Per als nascuts en l’any 2018 l'escolarització en horari complet, serà gratuïta, sempre que es mantinguen per al curs 2020-2021 les mateixes ajudes que la Conselleria d'Educació va establir per a l'actual curs. 

 

 

Ubicació:

L'Escola Infantil Municipal Ninos es construix en una parcel·la de propietat municipal que presenta una superfície de 1.084 metres quadrats ubicada en l'Avinguda del Llaurador. L'escola està enclavada en un espai educatiu privilegiat, ja que compta amb un col·legi, un institut i el conservatori de música municipal. D'esta manera, la zona disposarà d'un servici educatiu en tots els seus nivells i modalitats (infantil, primària, secundària i estudis musicals complementaris).

 

Instal·lacions:

Ninos Escola Infantil Municipal disposa de 7 aules clarament diferenciades per edats. L'escola està dotada d'una aula per a bebés de 0 a 1 any, tres per a alumnat d'1 a 2 anys i altres tres per als xiquets de 2 a 3 anys, amb una capacitat total de 107 places. Així mateix, les instal·lacions es complementen amb un menjador, un pati de jocs i una sala d'usos múltiples.

Totes les aules confluïxen i estan vinculades a un espai exterior de jocs. Al centre de les aules s'emplacen els lavabos per als servicis higiènics, que son espais envidrats per a facilitar el control de l'alumnat.

De l'atenció dels xiquets s'encarrega un equip d'especialistes amb titulació, format per un coordinador, un professor d'Educació Infantil, un tècnic superior d'Educació Infantil per aula, auxiliars infantils, auxiliars de menjador i auxiliars de neteja.

 

 

Projecte pedagògic:

L'escola de Carlet presenta un estudiat projecte pedagògic que respon a les necessitats educatives dels alumnes del tram d'edat entre els 0 i els 3 anys.

Respecte al nombre de places per cada aula, també es complix la normativa, sent d'un màxim de 8 per a l'aula de 0 a 1 anys, de 13 en les aules d'1 a 2 anys i de 20 alumnes per a les de 2 a 3 anys.

 

 

Servicis:

L'Escola Infantil Municipal oferix un ampli ventall de servicis als usuaris:

 • Escolarització de 9 a 12 i de 15 a 17 hores
 • Tutories amb familiars responsables
 • Gabinet psicopedagògic
 • Atenció primerenca
 • Psicomotricitat
 • Tallers de música i idiomes
 • Servici en horari de vesprada durant els mesos de juny i setembre, així com els dies laborals de les festes de Nadal, Falles i Setmana Santa

A més, Ninos possibilita als usuaris els següents servicis addicionals:

 • Menjador (de cuina pròpia)
 • Extensió horària (que comprendrà aproximadament de les 7.30 a les 19.30 hores)
 • Activitats complementàries (excursions)
 • Uniformes
 • Material escolar i didàctic

La disponibilitat d'estos servicis complementaris està supeditada a la demanda dels ciutadans.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es