Formulari de cerca

Salari Jove

Descripció

Es tracta d'un Programa d'Ocupació dirigit a fomentar la creació d'ocupació en col·laboració amb les corporacions locals, entre el col·lectiu de jóvens menors de 30 anys, que no tenen experiència laboral o que l'han tingut de forma escassa, permetent al jove obtindre una pràctica professional adequada a la seua formació. A més, este programa del Salari Jove pretén que esta experiència laboral siga d'acord amb la formació del jove, amb l'objecte de millorar les seues possibilitats futures d'ocupació.

Destinataris

Jóvens menors de 30 anys, que no tenen experiència laboral o que l'han tingut de forma escasa.

Període

Desembre 2016 a maig 2017

Més Informació

Un dels principals objectius de l'Ajuntament de Carlet és afavorir la creació d'ocupació, i entre els diversos col·lectius que té major dificultat per a incorporar-se al mercat laboral es troben els jóvens que no tenen experiència o que l'han tingut de forma escassa.

El programa Salari Jove és una mesura que va a coajudar a la superació dels obstacles en la tasca de consecució d'un treball i d'una experiència laboral mitjançant accions formatives i execució d'obres i servicis d'interés social, la qual cosa permetrà al jove obtindre una pràctica professional adequada a la seua formació.

 

SALARI JOVE

DENOMINACIÓ PROGRAMA SALARI JOVE

OCUPACIONS

PERSONAL TÉCNIC AUXILIAR BIBLIOTECA MUNICIPAL

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

SERVICIS DE AUX. ADMINISTRATIUS DE SUPORT AL CIUTADÀ

AUXILIARS ADMINISTRATIUS

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es