Formulari de cerca

1/04/2015
Exposició llistes del cens electoral per a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 20 de desembre de 2015

Mitjançant Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre,es convoquen eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, per al pròxim dia 20 de desembre de 2015.

De conformitat amb el que disposa l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral General en la redacció establerta per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, els ajuntaments estaran obligats a mantindre un servei de consulta de les llistes electorals vigents dels respectius municipis i demarcacions durant un termini de huit dies a comptar des del sisè posterior a la convocatòria d’eleccions.

De conformitat amb el que disposa l'article 39.3 de la mateixa llei, dins del termini anterior, qualsevol persona podrà formular una reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seues dades censals. Es tindran en compte les reclamacions referides a la rectificació d’errades de les dades personals, als canvis de domicili dins d’una mateixa circumscripció i a la no-inclusió del reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció quan tinguera dret a això i no es tindran en compte per a l’elecció convocada les que reflectisquen un canvi de residència d’una circumscripció a una altra, realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens per a cada elecció; en este cas el reclamant haurà d’exercir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions podran presentar-se directament en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments fins al dia 9 de novembre de 2015.

Per tant,el termini d'exposició al públic de les llistes electorals vigents de Carlet COMENÇARÀ el dia 2 de novembre de 2015 i FINALITZARÀ el dia 9 de novembre de 2015. La consulta de les llistes electorals es podrà realitzar a l’Ajuntament de Carlet (planta primera) de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores o al Retén de la Policia local de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 hores i dissabtes, diumenges i festius de 8:00 a 21:00 hores.

RESULTATS

 

PARTIT

VOTS

PERCENTAGE

CONCEJALS

COMPROMÍS

3.187

40.49%

8

P.P

3.003

38.15%

7

PSOE

1.166

14.81%

2

EUPV

276

3.51%

0

UPYD

130

1.65%

0

 • CENS:  8.006

 • PARTICIPACIÓ: 70,7%

 • ABSTENCIÓ: 29.3%

 • VOTS NULS: 134

 • VOTS EN BLANC: 110

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

CARLET

 
PARTIT

2015

2011

COMPROMÍS

2.280

1.439

PP

2.362

4.374

C’S

578

0

ALTRES

1.028

253

 

 • CENS:  7.982

 • PARTICIPACIÓ: 71,13%

 • ABSTENCIÓ: 28,87%

 • VOTS NULS: 142

 • VOTS EN BLANC: 129

 

COMUNITAT VALENCIANA

 

PARTIT

VOTS

PERCENTAGE

ESCONS

PP

653.186

26.25%

31

PSOE

505.186

20.3%

23

COMPROMÍS

452.654

18.19%

19

C’S

306.396

12.31%

13

PODEM

279.596

11.23%

13

EUPV

106.047

4.26%

0

 • Participació: 71,14%

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es