Formulari de cerca

Documents amb Eficàcia Normativa
 1. Criteris  y objectius (pdf)
 2. Normes urbanístiques. Text refós que inclou les Modificacions Puntuals aprovades (pdf)
 3. Fitxes. Text refós que inclou les Modificacions Puntuals aprovades (pdf)
 4. Catàleg:
  1. Normes catàleg (pdf)
  2. Bens de rellevància local, paratges i jaciments (pdf)
  3. Bens amb protecció de façana (pdf)
 5. Plànols d'ordenació:
  1. Llistat (pdf)
  2. Classificació del sòl (A.1) (pdf)
  3. Xarxa Primària de sòl Dotacional (A.2) (pdf)
  4. Usos Globals Previstos (A.3) (pdf)
  5. Ordenació Urbanística (B.1) (pdf)
  6. Sectors de Planejament i Unitats d'execució. Text refós que inclou les Modificacions Puntuals aprovades (B.2) (pdf)
  7. Àrees de Repartiment (B.3) (pdf)
  8. Xarxa Primària i Centres Cívics (B.4) (pdf)
  9. Usos (C.1) (pdf)
  10. Dotacions Públiques (C.2) (pdf)
  11. Altures màximes permeses i alineacions. Text refós que inclou les Modificacions Puntuals aprovades (C.3) (pdf)
  12. Catàleg (C.4) (pdf)
  13. Pormenorització dels sectors Daia i Vidre 2 (D.1) (pdf)
  14. Seccions Viàries (E.1) (pdf)
  15. Annex 1 (pdf)
  16. Modificació Puntual 1 (pdf1)(pdf2)(pdf3)
  17. Modificació Puntual 2 (pdf1)(pdf2)
  18. Modificació Puntual 3 (documentos)
  19. Modificació Puntual 4 (documentos)
  20. Modificació Puntual 5 (documentos)
  21. Modificació Puntual 7 (documentos)

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es