Formulari de cerca

Conveni per al suport i assistència per a la creació d'activitats empresarials o professionals per compte propi o a través de FEVECTA

L'Ajuntament de Carlet posa a disposició dels emprenedors interessats l'Agència de Desenvolupament Local perquè obtinguen el suport, l'assistència tècnica i formació i el seguiment necessari que contribuïsquen a l'èxit dels projectes que es presenten servint-se, a este efecte, del coneixement i l'experiència de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Traball Associat (FEVECTA).

En virtut del conveni aprovat entre les parts, l'Ajuntament de Carlet posarà a disposició de FEVECTA les dades de contacte dels emprenedors que sol·liciten informació per a la creació d'empreses o idees de negoci relacionades amb l'ocupació, i habilitarà, a disposició dels tècnics designats per FEVECTA, un espai per a poder atendre els emprenedors en el municipi.

Per la seua banda, FEVECTA designarà una assessoria cooperativa de reconegut prestigi entre els seus afiliats perquè informen i assessoren gratuïtament els emprenedors interessats i els assistisquen en l'avaluació dels projectes presentats, la seua viabilitat i la forma jurídica més convenient per al seu negoci.

Si el negoci projectat fóra viable, l'assessor designat s'encarregarà de constituir l'empresa en la forma jurídica triada, i realitzarà els tràmits necessaris per a la posada en marxa del negoci, al menor cost possible per a l'emprenedor.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es