Formulari de cerca

Conservatori Professional de Música "Perfecto García Chornet"
962 532 818
C/ Corbella, 138
46240 Carlet Valencia
96 253 28 18
De 15:00 h a 21:30 h
Director: José Luis Nogués Querol
Cap d'estudis: José Berdier Ferrer
Secretarí: Norberto Ferrer Machí
Secretaria: Anna Gómez Tapia
Conserjeria: Encarna Grau Ferrer

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es