Formulari de cerca

13/10/2016
Programa NO ESTIGUES SOL AL NADAL 2016

Cada any la Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de dependència promou el Programa "NO ESTIGUES SOL AL NADAL" amb el que es pretén oferir acompanyament en les festes nadalenques a persones majors vàlides de la Comunitat Valenciana, és a dir, persones que poden realitzar per si mateix activitats bàsiques de la vida diaria i que visquen a soles i no tinguen la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia de familiars i amics.

NO s' admetran aquelles sol·licituds on la persona solament busque passar unes vacances convencionals.

Què es pot sol·licitar?

El programa va dirgit a persones majors vàlides, és a dir, persones que puguen realitzar per si mateixes les activitats bàsiques de la vida diària, que visquen soles i no tinguen possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia de familiars o amics.

L'estada serà entre els dies 23 i 27 de desembre de 2016 en l'Hotel Gran Duc en Castelló.

Objectius

Proporcionar companyia a les persones majors vàlides que viuen soles.

Oferir la possibilitat de trobada i intercanvi social i cultural.

Oferir un ampli programa d’activitats que fomenten el desenvolupament personal i l’ocupació del temps lliure.

Serveis

Allotjament i manutenció en règim de pensió completa durant cinc dies (quatre nits) en un complex hoteler de la costa de la Comunitat Valenciana.

Transport des de la capital de cada una de les províncies de la Comunitat fins als hotels i a la inversa.

Activitats culturals i recreatives, així com programes d’animació

Assistència sanitària complementària.

El programa és totalment gratuït, a l’estar destinat a persones amb pocs recursos econòmics.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar-ho les persones que complisquen els requisits següents:

-Persones majors de 60 anys, pensionistes, o majors de 65 anys en tots el casos que visquen soles i presenten problemes de soledat.

-Han de residir a la Comunitat Valenciana.

Quan es pot sol·licitar?

Les sol·licituds es podràn presentar al departament de Serveis Socials, situat al C/Lluís Víves, nº 28 (baix), fins el 4 de novembre de 2016.

Quina documentació s’ha d’aportar?

Fotocòpia del DNI.

Fotocòpia del certificat de discapacitat, en el cas que hi corresponga.

Fotocòpia del document acreditatiu de la condició de pensionista.

Instància presentada al registre d’entrada de l’ajuntament.

Informe mèdic (model aprovat)

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es