Formulari de cerca

Ciutat Saludable

Què és una ciutat saludable?

“Carlet ciutat saludable” naix amb l’adhesió de Carlet a la Xarxa de Ciutats Saludables impulsada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Formar part d’aquesta xarxa és símbol del compromís i del treball que Carlet comença per a promocionar i millorar la salut dels seus veïns. Aquesta vol ser una referència de qualitat per a totes aquelles iniciatives que afavoreixen hàbits de vida saludable i lluiten per l’equitat en determinants de salut entre la població carletina.

Carlet ciutat saludable treballa per a la revalorització dels actius de salut amb els quals ja compta la ciutat, que en són molts, així com per a impulsar aquelles feines que ens queden per fer. Però, sobretot, vol ser una referència de treball plural, comunitari i d’implicació ciutadana per la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones.


Per què necessitem una ciutat saludable?

La salut de les persones és una de les principals garanties per al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Per a aconseguir una societat més sana, s’ha de treballar de forma propera i, amb molta cura, promocionant la salut entre la població, sobretot entre aquells sectors més vulnerables. Cal reprendre les línies de preocupació existents en la societat i convertir-les en línies d’actuació per a treballar i solucionar els problemes.

D’aquesta forma, si treballem amb la salut com un eix transversal en totes les polítiques, pot convertir-se en una vertadera ferramenta de transformació social i complir el seu objectiu: millorar la salut i, per tant, la felicitat dels veïns i veïnes de Carlet.

Açò implica fer de Carlet una “ciutat cuidadora”, una ciutat que sent afecte per tota la seua població i inclou als seus carrers i paisatges tots els seus veïns. Aquest concepte de “ciutat cuidadora” introduït pel Col·lectiu Punt 6 fa referència a una ciutat que “ens cuida, que cuida el nostre entorn, ens deixa cuidar-nos i ens permet cuidar altres persones.” (B. Gutiérrez Valdivia, 2016)

Treballar, amb totes, per una Carlet saludable per a totes. 

Principis

  1. Salut en positiu: actius de salut
  2. Promoció i prevenció de salut
  3. Equitat en determinants socials de salut
  4. Salut en totes les polítiques
  5. Aprenentatge en salut 
  6. Empoderament ciutadà

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es