Formulari de cerca

Exhumacions

Les exhumacions de cadàvers podran efectuar-se per a la seua reinhumació dins del mateix cementeri o per al seu trasllat a un altre municipi.

Cap cadàver podrà ser exhumat o traslladat abans d'haver transcorregut 3 anys des del soterrament.

La taxa corresponent a este servici és de 37'78 €.

Documentació que s'ha de presentar:

  • Autorització del titular del nínxol/s junt amb la seua cartilla.
  • Autorització de la Conselleria de Sanitat en cas de trasllat a un altre cementeri.
  • Autorització del municipi on es procedirà a la reinhumació.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es