Formulari de cerca

Autorització col·locació de làpida

En els nínxols ocupats es permetrà la col·locació d'una làpida que no sobrepasse dels seus límits. Les làpides podran portar subjecta una jardinera o un búcar.

L'Ajuntament establix un termini de sis mesos, a comptar des de la data de la inhumació, per a la col·locació de la làpida.

La taxa per a la col·locació de la làpida en els nínxols és de 7'57 €.

Documentació que s'ha de presentar:

  • Sol·licitud de col·locació de làpida (pagament de la taxa municipal per a la col·locació)
  • Cartilla del nínxol

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es