Formulari de cerca

8/06/2012
Ban: Abandó de Cultius Agraris (2012)

És obligació de tot propietari de camp o finca rústica mantindre la parcel·la en les mínimes condicions de netejai salubritat exigibles, a fi d'evitar risc d'incendi per a les finques confrontants, i de produir focus d'insectes i paràsits danyosos per a les collites (article 13 de l'Ordenança sobre usos i costums rurals).

L'abandó dels cultius agraris provoca efectes no volguts en el nostre municipi, perquè afavorix la proliferació de plagues de qualsevol tipus, caragols, caparres, mosquits, etc., i provoca queixes dels propietaris de les parcel·les confrontants.

L'Administració autonòmica i els agricultors estan lluitant des de fa temps contra la mosca de la fruita (ceratitis capitata), que a l'estiu troba unes condicions immillorables per a reproduir-se i desenvolupar-se en els fruits dels arbres abandonats.

D'altra banda, no mantindre les condicions adequades de neteja incrementa notablement el risc d'incendi en estes parcel·les i la possibilitat que s'estenga a altres cultius o edificacions,amb el consegüent risc d'intoxicació pel fum i perill per a la vida humana.

Per a evitar la propagació de plagues, i/o la producció d'incendis, es recorda als propietaris de camps abandonats que han de mantindre’ls en les degudes condicions de neteja i salubritat, amb l'advertència que el seu incompliment pot donar lloc a la imposició de multes coercitives i l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament a càrrec del propietari.

S'advertix als titulars de camps abandonats que, en cas d'incendi en alguna parcel·la,si és necessària la presència dels bombers el cost de la seua actuació serà a càrrec del propietari de la parcel·la on s'origine l'incendi.

Carlet, 5 de juny del 2012

L'ALCALDESSA

Mª Ángeles Crespo Martínez

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es